Quản lý nước
Video

SOFA 2018: Chứng nhận độc lập giá trị mang lại cho quản lý nước toàn cầu

5 Tháng Chín, 2018

Tiêu chuẩn nước toàn cầu hướng dẫn các công ty tìm cách đảm bảo quản trị nước có trách nhiệm, cân bằng nước bền vững, chất lượng nước tốt và các địa điểm liên quan đến nước lành mạnh. Chứng nhận của bên thứ ba là điều cần thiết, cung cấp sự đảm bảo độc lập rằng các công ty chuyển các tiêu chuẩn này vào thực tế. Xem Nestlé Waters, Ecolab và Renmark thảo luận về các nghiên cứu điển hình của họ.


Đăng ký