Trang trại
Hội thảo trên web

Phiên bản tiêu chuẩn phát triển bền vững 3.0 của SCS: Tổng quan và Điểm nổi bật

Tháng 7, 2023

Hội thảo trên web này tập trung vào những thay đổi chính đi kèm với việc triển khai SCS Sustainably Grown Standard Version 3.0. Kevin Warner, Giám đốc Chiến lược và Chứng nhận ESG của SCS và Alex Judd, Giám đốc Kỹ thuật về Bền vững của SCS, sẽ cung cấp tổng quan về tiêu chuẩn, những thay đổi chính trong phiên bản mới và thông tin về cách chuẩn bị và thực hiện Tiêu chuẩn mới. Xem bản ghi hội thảo trên web này và nhận hướng dẫn hữu ích về cách v3.0 có thể được sử dụng như một khuôn khổ cải tiến liên tục để cho phép nông dân hướng tới quản lý môi trường và xã hội tốt.

Nhấp vào đây để tải xuống bản trình chiếu.


Đăng ký