Thực phẩm có nguồn gốc thực vật
Hội thảo trên web

Chứng nhận dựa trên thực vật SCS: Giới thiệu và tổng quan

Tháng Hai 8, 2023

Hội thảo trên web này cung cấp tổng quan về Tiêu chuẩn Chứng nhận Dựa trên Thực vật SCS, một chương trình mạnh mẽ mang lại sự tin cậy và minh bạch trong ghi nhãn sản phẩm. Những người tham gia sẽ hiểu rõ hơn về thị trường dựa trên thực vật đang phát triển nhanh chóng và cách các công ty đang sử dụng Chứng nhận dựa trên thực vật để phân biệt sản phẩm của họ với đối thủ cạnh tranh và xây dựng niềm tin vào thương hiệu của họ. Lucy Anderson, Giám đốc Chứng nhận Tuyên bố Sản phẩm của SCS, hướng dẫn bạn quy trình chứng nhận, lợi ích và cung cấp hướng dẫn hữu ích về cách bắt đầu với chứng nhận dựa trên thực vật.


Đăng ký