Hội thảo trên web không chứa gluten
Hội thảo trên web

Chứng nhận SCS Gluten-Free: Giới thiệu và Tổng quan

Tháng Tư 8, 2021

Hội thảo trên web tương tác này cung cấp cái nhìn tổng quan về Tiêu chuẩn Không chứa Gluten của SCS, một trong những chương trình tránh gluten toàn diện nhất trên thế giới. Chủ nhà của bạn, Lucy Anderson sẽ giải thích những gì cấu thành các sản phẩm không chứa gluten, truyền đạt một số thực hành tốt nhất để tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở của bạn và cung cấp tổng quan về quy trình chứng nhận. Nếu bạn tự hỏi ý nghĩa của việc trở thành Chứng nhận Không chứa Gluten, hãy xem bản ghi hội thảo trên web nhấn vào đây.

Bạn có thắc mắc?
Liên hệ với Ned Halaby | (510) 993-0235