Các khúc gỗ xếp chồng lên nhau
Hội thảo trên web

Yêu cầu đối với việc tìm nguồn cung ứng gỗ được kiểm soát FSC

Tháng Sáu 9, 2016

Hội thảo trên web này nhằm mục đích hỗ trợ chủ sở hữu chứng chỉ FSC Chain of Custody trong quá trình chuyển đổi từ V2-1 sang V3 của FSC-STD-40-005. Nó tập trung vào những thay đổi chính đối với tiêu chuẩn. Tìm hiểu những gì bạn cần làm để chuẩn bị cho việc kiểm tra lên phiên bản 3 và nhận câu trả lời cho các câu hỏi của bạn về các yêu cầu mới.


Đăng ký