Người phụ nữ cầm máy tính bảng trong nhà kho
Hội thảo trên web

Đánh giá từ xa cho CoC và những gì sẽ xảy ra - với Hỏi &Đáp

6 Tháng Năm, 2020
Bản ghi hội thảo trên web này sẽ hướng dẫn bạn qua các loại kiểm toán khác nhau SCS Global Services đang diễn ra trong bối cảnh COVID-19. SCS sẽ cung cấp hướng dẫn về đánh giá từ xa đối với các tiêu chuẩn Chuỗi hành trình sản phẩm lâm nghiệp (CoC) cho FSC®, SFI,® PEFC và SBP. Bạn sẽ tìm hiểu về kỳ vọng, quy trình, xem xét tài liệu từ xa và hướng dẫn trang web ảo.

Đăng ký