Công nghiệp cá
Bài viết

Op-ed: Năm huyền thoại về nuôi trồng thủy sản bền vững được chứng nhận

Tháng Mười Hai 1, 2021

Nghề cá suy giảm và áp lực đối với các hệ sinh thái biển trên toàn thế giới ngày càng thúc đẩy nhu cầu về các nguồn hải sản thay thế, bền vững hơn. Đáp lại, nuôi trồng thủy sản đã cất cánh. Tuy nhiên, sự thiếu nhận thức và quan niệm sai lầm về nuôi trồng thủy sản trong cộng đồng nói chung vẫn đang cản trở sự hấp thụ rộng rãi hơn.

Dưới đây là năm trong số những huyền thoại phổ biến nhất làm suy yếu giá trị của các sản phẩm nuôi trồng thủy sản được chứng nhận trên thị trường.

Bài viết được viết bởi Adam Daddino.