Video

Xác minh dự án không biến đổi gen - Lợi ích của việc chọn SCS

14 Tháng Năm, 2019

Để kỷ niệm ba năm cung cấp Dự án Không biến đổi gen, chúng tôi đã hỏi một số khách hàng của mình cảm giác như thế nào khi làm việc với SCS. Họ đã chia sẻ với chúng tôi cách họ tận dụng sự cống hiến của chúng tôi đối với dịch vụ khách hàng, chăm sóc cá nhân và thời gian quay vòng nhanh. Trong ba năm, chương trình Dự án Không biến đổi gen của chúng tôi đã phát triển vượt bậc nhưng chúng tôi vẫn là cùng một công ty, cung cấp cùng một trải nghiệm tuyệt vời khi xác minh sản phẩm của bạn từ đầu đến cuối.