Bia lốp béo
Video

Gặp gỡ loại bia trung hòa carbon được chứng nhận đầu tiên trên thế giới

Tháng Một 12, 2021
Trong video này, hãy tìm hiểu cách New Belgium Brewing khác biệt với tất cả các loại bia khác. Xem cách Fat Tire Amber Ale đã đạt được chứng nhận trung hòa carbon, hạn chế lượng khí thải trong toàn bộ vòng đời sản phẩm của mình.