Nông
Video

Tận dụng quỹ tài trợ USDA để tạo chương trình an toàn thực phẩm của bạn

Tháng Hai 22, 2023

Có một chương trình an toàn thực phẩm là rất quan trọng để đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn và bền vững cho người tiêu dùng. Bạn có biết rằng chương trình Chứng nhận An toàn Thực phẩm cho Cây trồng Đặc sản (FSCSC) của USDA cung cấp hỗ trợ tài chính cho người trồng cây đặc sản để bù đắp các chi phí liên quan đến việc đạt được hoặc gia hạn chứng nhận an toàn thực phẩm trong các năm 2022 và 2023? Trong hội thảo trên web này, Giám đốc Tư vấn An toàn Thực phẩm và Dịch vụ Kỹ thuật của SCS Consulting Services, Heena Patel sẽ thảo luận về cách bạn có thể tận dụng lợi thế của chương trình FSCSC.

Hội thảo trên web này sẽ bao gồm:

• Tổng quan về chương trình
• Yêu cầu về tính đủ điều kiện
• Yêu cầu chứng nhận an toàn thực phẩm đối với người trồng cây đặc sản
• Bắt đầu phát triển chương trình an toàn thực phẩm hoặc gia hạn chứng nhận an toàn thực phẩm cho chương trình FSCSC

Xem bản ghi hội thảo trên web này và tìm hiểu cách chương trình FSCSC có thể giúp bù đắp một số chi phí chứng nhận an toàn thực phẩm của bạn.


Đăng ký