Chất lượng không khí trong nhà
Bài viết

Ghi nhớ IAQ Thiết kế và Xây dựng các Nguyên tắc cơ bản trong một thế giới lấy COVID làm trung tâm

Tháng Hai 17, 2021

"Tất cả chỉ cần hắt hơi. Cho dù bạn đang làm việc ở nhà hay trong văn phòng, âm thanh đơn giản đó sẽ kích hoạt phản hồi. Đối với hầu hết mọi người, nó diễn ra như thế này: "Hmm, có lẽ đó chỉ là dị ứng mùa đông. Không, nghe có vẻ giống cảm lạnh hơn. Nếu bị sốt thì sao? Làm cách nào để biết đó là cúm hay COVID-19? Làm thế nào để tôi biết những vi trùng đó không lây lan qua hệ thống HVAC?"

May mắn thay, có nhiều hệ thống đánh giá và chứng nhận đã có sẵn để giúp hướng dẫn thiết kế và xây dựng các tòa nhà hỗ trợ sức khỏe người cư ngụ, cho dù trong đại dịch hay không.

Từ Chứng nhận Chất lượng Không khí Trong nhà (IAQ) đến Điểm sàn, Tuyên bố Sản phẩm Sức khỏe (HPD) đến Tiêu chuẩn Xây dựng WELL, Thử thách Tòa nhà Sống Tương lai Quốc tế (ILFI) và nhiều chương trình khác, bài viết này đưa ra các chứng nhận khác nhau và thảo luận về lợi ích của người cư ngụ. Bạn cũng sẽ tìm hiểu 3 trong số các nguồn ô nhiễm phổ biến nhất trong các sản phẩm xây dựng và cách tránh chúng.

Bởi Nicole Munoz, Phó Chủ tịch Dịch vụ Chứng nhận Môi trường cho SCS Global Services
Xuất bản bởi I + s


Đăng ký