Giới thiệu về chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm SFI: Những điều bạn cần biết
Hội thảo trên web

Giới thiệu về chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm SFI: Những điều bạn cần biết

Tháng Tư 14, 2023

Chứng nhận SFI Chain of Custody là một tiêu chuẩn lâm nghiệp mới hơn có nguồn gốc từ Hoa Kỳ và hiện được chấp nhận rộng rãi trên thị trường toàn cầu thông qua quan hệ đối tác của SFI với PEFC. Sáng kiến Rừng Bền vững được dành riêng để thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm gỗ bền vững được sản xuất ở Bắc Mỹ và cung cấp chiến lược sáng tạo và hỗ trợ kỹ lưỡng cho các công ty trong ngành lâm nghiệp. Hội thảo trên web này sẽ là hội thảo đầu tiên trong chuỗi hội thảo trên web về chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm SFI của chúng tôi để giới thiệu cho các công ty toàn cầu về lợi ích của chứng nhận SFI. 

Trong bản ghi hội thảo trên web này, SCS Global ServicesLindsey Mauldin, Giám đốc kinh doanh và Annie Perkins, Giám đốc cấp cao SFI, Công trình xanh và Chuỗi cung ứng thảo luận về các vấn đề sau:

  • Chứng nhận SFI là gì và tại sao nó lại dành cho công ty của tôi?
  • Tôi sẽ thấy những lợi ích gì sau khi được chứng nhận?
  • Tài nguyên SFI và lợi ích cộng đồng cho các ngành lâm nghiệp
  • Các lộ trình và xác nhận của LEED, SBP và PEFC
  • Máy in và nhà sản xuất, cách chứng nhận có thể thay đổi doanh nghiệp của bạn tốt hơn

Đăng ký