Hội thảo trên web

Giới thiệu về chứng nhận phát triển bền vững của SCS

Tháng Tư 25, 2019

Giám đốc Nông nghiệp Bền vững SCS Kevin Warner tổ chức một hội thảo trên web thông tin về chứng nhận Phát triển Bền vững của chúng tôi. Ông thảo luận về cách các công ty định hướng sứ mệnh đang sử dụng nhãn sinh thái Kingfisher phát triển bền vững để phân biệt sản phẩm của họ với đối thủ cạnh tranh, tạo điều kiện tăng khả năng tiếp cận thị trường và thu hút phân khúc công chúng mua hàng có tư duy bền vững.