Vải
Tài liệu

Báo cáo đầy đủ: Nghiên cứu LCA mới so sánh 10 nguồn sợi

Tháng Mười 23, 2017

Đánh giá vòng đời này đánh giá tác động vòng đời của sợi cellulose nhân tạo (MMCF), có nguồn gốc từ mười nguồn khác nhau. Năm nguyên liệu nguyên liệu khác nhau - gỗ từ các vùng rừng khác nhau, bột tre, bông linter, phụ phẩm lanh, quần áo tái chế - đã được kiểm tra, với chuỗi cung ứng trải dài trên bốn châu lục. Nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên phân tích và so sánh các tác động liên quan đến sợi từ các địa điểm khác nhau, chuỗi cung ứng khác nhau và được sản xuất bằng các công nghệ nhà máy khác nhau.


Đăng ký