Bài viết

Dấu hiệu FSC của lâm nghiệp có trách nhiệm

Tháng Mười Hai 2, 2014

Để được chứng nhận FSC, các hoạt động lâm nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe về môi trường, xã hội và kinh tế. Đồ họa thông tin này giúp làm rõ cách thức hoạt động của chứng nhận FSC.