Video

Từ CARB đến EPA Tuân thủ cho các sản phẩm bảng gỗ: Những điều bạn cần biết

Tháng Mười Một 14, 2017

Vào tháng 5 năm 2017, Tiêu đề VI của EPA TSCA Hoa Kỳ (Quy tắc Formaldehyde EPA) có hiệu lực. Các nhà sản xuất có nhiều câu hỏi về việc quy tắc này ảnh hưởng đến chứng nhận CARB hiện tại của họ như thế nào và quy trình chứng nhận EPA có gì khác biệt. Hội thảo trên web này giải quyết những câu hỏi này và hơn thế nữa, mang lại cho các nhà sản xuất sự tự tin để tiến lên phía trước với chứng nhận cho EPA TSCA Title VI của Hoa Kỳ.
*Hội thảo trên web này được ghi lại vào ngày 19 tháng 10 năm 2017


Đăng ký