An toàn thực phẩm
Hội thảo trên web

Nâng cao năng lực văn hóa an toàn thực phẩm - Giá trị của chứng nhận chuẩn GFSI về an toàn thực phẩm

Tháng Tám 30, 2021
Lắng nghe từ các chuyên gia trong ngành về cách họ đã sử dụng các chương trình thị trường toàn cầu CPO (Chủ sở hữu chương trình chứng nhận) như SQF Fundamentals, BRCGS START! và Chương trình Phát triển FSSC để đánh giá và quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng của họ - bằng cách áp dụng cách tiếp cận từng bước để xây dựng và thực hiện các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong hoạt động kinh doanh của họ. Các nhà cung cấp được hưởng lợi bằng cách tăng khả năng tiếp cận với chủ sở hữu thương hiệu và quản lý chuỗi cung ứng được hưởng lợi bằng cách giảm rủi ro kinh doanh và an toàn thực phẩm, đồng thời hỗ trợ tuân thủ các chương trình quản lý an toàn thực phẩm của riêng họ.

Đăng ký