Đất than bùn
Hội thảo trên web

Nắm bắt cải tiến liên tục trong quản lý đất than bùn có trách nhiệm

Tháng Tư 14, 2022

Hội thảo trên web này cung cấp giải thích chuyên sâu về Chương trình Chứng nhận Đất than bùn được Quản lý có Trách nhiệm. Hội thảo trên web nhằm thảo luận về các chủ đề phổ biến nhất xuất hiện trong quá trình thực hiện tiêu chuẩn bao gồm quy trình kiểm toán, phục hồi đất than bùn và kiểm kê khí nhà kính. Bài thuyết trình là sự hợp tác giữa Hiệp hội Rêu than bùn Sphagnum Canada (CSPMA) và cơ quan chứng nhận bên thứ ba SCS Global Services (SCS), với đại diện từ ba nhà sản xuất than bùn được chứng nhận của Canada đóng góp vào cuộc thảo luận.


Đăng ký