Dự án bù đắp carbon
Video

Tạo ra giá trị cho rừng khỏe mạnh

Tháng Một 15, 2019

Các nhà lâm nghiệp Biển Đông đã tiến hành hàng trăm đánh giá về các dự án bù đắp carbon trên khắp thế giới. Theo dõi chúng tôi trong lĩnh vực này để tìm hiểu cách các dự án bù đắp đang thúc đẩy các mục tiêu khí hậu toàn cầu và bảo vệ rừng của hành tinh.