Hạt ra khỏi máy móc
Hội thảo trên web

Thực phẩm và nông nghiệp sạch hơn, giảm thuốc trừ sâu và cải thiện chất lượng thực phẩm

Tháng Tư 29, 2022

Người tiêu dùng muốn sản phẩm được chứng nhận "sạch". Điều này có nghĩa là gì và làm thế nào để chúng ta đạt được điều đó? Tìm hiểu làm thế nào chất lượng dinh dưỡng thực phẩm được bảo tồn và cải thiện thông qua các chiến lược trồng trọt xây dựng sức khỏe đất và hệ sinh thái và giảm sự phụ thuộc vào sử dụng thuốc trừ sâu hóa học. Thực hành bền vững trong sản xuất nông nghiệp, chẳng hạn như trong tiêu chuẩn Phát triển bền vững SCS, sản xuất hữu cơ và hệ thống không có thuốc trừ sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm và dinh dưỡng, bảo vệ đa dạng sinh học và giảm ô nhiễm môi trường.

Hội thảo trên web này là một phần của chuỗi "Thực phẩm và Nông nghiệp đang trỗi dậy: Khai thác sức mạnh của xác minh độc lập để nói chuyện với người tiêu dùng của bạn".


Đăng ký