Chứng chỉ pháp lý hẹn giờ SVLK

Chứng chỉ pháp lý hẹn giờ SVLK

Xem bảng dưới đây để biết danh sách chủ sở hữu Giấy chứng nhận cho Hệ thống xác minh tính hợp pháp của gỗ Indonesia (SVLK)

Để xem danh sách các khách hàng sẽ trải qua đánh giá hoặc đánh giá lại, hãy truy cập trang Đánh giá các bên liên quan của chúng tôi, nơi bạn có thể tham gia vào quá trình nhận xét của các bên liên quan.

Khách hàng SVLK

Tên khách hàng Vị trí Tệp chứng chỉ Ngày bắt đầu chứng chỉ Sắp xếp giảm dần Ngày kết thúc chứng chỉ
Nội thất KUB Jepara Sentra Jepara, Trung Java,
ID
AuditResult_KUB_2023.pdf (2.64 MB) 02/20/2015 02/19/2027
Nội thất, CV uy tín Yogyakarta, Đặc khu Yogyakarta,
ID
AuditResult_PrestigeFurniture_2023.pdf (920.65 KB) 12/16/2018 12/15/2024
XO Living, ĐHĐN Jepara, Trung Java,
ID
AuditResult_XOLiving_2022.pdf (983.54 KB) 02/07/2020 01/07/2026
Nội thất Larasindo, CV Klaten,
ID
AuditResult_Larasindo_2022.pdf (918 KB) 02/15/2020 02/14/2026
Kalaru, CV Kota Banjarmasin,
ID
AuditResult_Kalaru_2023.pdf (2.57 MB) 03/03/2020 03/02/2026
Nội thất Surya, PT ,
ID
AuditResult_SUFI_2023.pdf (2.56 MB) 04/02/2020 04/01/2026
Kurnia Jati Utama Indonesia, PT Kota Semarang, Trung Java
ID
TransferCertificateResult_KurniaJatiUtamaIndonesia_2023.pdf (2.17 MB) 08/25/2020 08/24/2026
Kampung Karya Indonesia, PT Sleman,
ID
AuditResult_KKI_2022.pdf (2.55 MB) 11/12/2020 11/11/2026
Yoga Jaya, Đại học Đà Nẵng Bojonegoro,
ID
AuditResult_YogaJaya_2022.pdf (918.79 KB) 12/13/2020 12/12/2026
Jedok, CV Yogyakarta, Đặc khu Yogyakarta,
ID
AuditResult_Jedok_2022.pdf (2.59 MB) 12/19/2020 12/18/2026
Lontar Papyrus Bột giấy &; Công nghiệp giấy, PT Kota Jambi, Jambi
ID
AuditResult_Lontar_2023.pdf (336.29 KB) 12/29/2020 12/28/2029
Nagam Mây, CV Cirebon, Tây Java,
ID
AuditResult_NagamRattan_2019.pdf (1.86 MB) 01/01/2021 12/31/2026
Sarana Jati Perkasa, CV Blora,
ID
AuditResult_SaranaJatiPerkasa_2023.pdf (2.61 MB) 02/24/2021 02/23/2027
Bina Bersama, Đại học Đà Nẵng Jepara, Trung Java,
ID
AuditResult_BinaBersama_2023.pdf (389.6 KB) 03/05/2021 02/05/2027
Nội thất Cộng hòa Jepara, CV Jepara, Trung Java,
ID
AuditResult_Republic_2023.pdf (2.65 MB) 03/21/2021 03/20/2027
Putra Banjar, CV ,
ID
AuditResult_PutraBanjar_2022.pdf (2.66 MB) 04/30/2021 04/29/2027
Sentra Cipta, CV ,
ID
AuditResult_SentraCipta_2023.pdf (504.44 KB) 05/08/2021 05/07/2027
Sulaiman, ĐHĐN Banjarmasin,
ID
AuditResult_Sulaiman_2022.pdf (2.58 MB) 05/14/2021 05/13/2027
M.Syifa Ridhoni, ĐHĐN ,
ID
AuditResult_SyifaRidhoni_2022.pdf (2.58 MB) 05/17/2021 05/16/2027
Ekamas Fortuna, PT Malang, Đông Java,
ID
AuditResult_EkamasFortuna_2023.pdf (873.43 KB)
SVLK_TMP_PengumumanPublikRencanaAudit_V1-0_022023_IDN_PT Ekamas Fortuna_2024_0.pdf(153.89 KB)
09/06/2021 08/06/2027
Jarbis Indonesia, PT Jepara, Trung Java,
ID
AuditResult_JarbisIndonesia_2023.pdf (496.03 KB) 09/17/2021 09/16/2027
Halim Pratama, CV Yogyakarta, Đặc khu Yogyakarta,
ID
AuditResult_HalimPratama_2021.pdf (2.61 MB) 10/24/2021 10/23/2027
Sembodo Joyo, CV Ma pháp sư,
ID
AuditResult_SembodoJoyo_2022.pdf (2.56 MB) 11/04/2021 11/03/2027
Gilang Permata, CV Jepara, Trung Java,
ID
AuditResults_GilangPermata_2023.pdf (488.01 KB) 11/14/2021 11/13/2027
Nội thất Surya, CV Cirebon, Tây Java,
ID
AuditResult_CVSuryaFurniture_2021.pdf (2.61 MB) 12/15/2021 12/14/2027
Magnus Châu Á, PT Jepara, Jawa Tengah
ID
AuditResult_MagnusAsia_2022.pdf (2.61 MB) 01/09/2022 01/08/2028
Quira Terrastika, PT Bantul,
ID
AuditResult_Quira_2024.pdf (534.41 KB) 01/09/2022 01/08/2028
Kobeks, PT Jepara, Trung Java,
ID
AuditResult_Kobeks_2022.pdf (2.47 MB) 01/10/2022 01/09/2028
Sabha, CV Rembang, Trung Java,
ID
AuditResult_Sabha_2024.pdf (665.82 KB) 01/29/2022 01/28/2028
Kendi Arindo, PT - Bandar Lampung (NIB &; SIUP) Kota Bandar Lampung, Lampung
ID
AuditResult_KendiBandarLampung_2023.pdf (2.55 MB) 01/31/2022 01/30/2028
Kendi Arindo, PT - Muaro Bungo (IUIPHHK &; IPKR) Kabupaten Muaro Bungo, Jambi
ID
AuditResult_KendiBungo_2023.pdf (2.55 MB) 03/19/2022 03/18/2028
The Univenus, PT Serang, Banten,
ID
AuditResult_Univenus_2022_0.pdf (2.86 MB) 03/29/2022 03/28/2028
Kendi Arindo, PT - Empat Lawang (Hutan Hak) Kabupaten Empat Lawang,
ID
AuditResults_KendiArindoEmpatLawang_Hutan_2023.pdf (2.74 MB) 04/04/2022 04/03/2028
Kendi Arindo, PT - Empat Lawang (IUIPHHK &; IPKR) Kabupaten Empat Lawang,
ID
AuditResult_KendiEmpatLawangIndustri_2023.pdf (6.32 MB) 04/04/2022 04/03/2028
Sumber Rejeki Santoso, CV Karanganyar, Trung Java,
ID
AuditResult_SRS_2022.pdf (2.67 MB) 04/26/2022 04/25/2028
Cahaya Agung Abadi, PT Cirebon, Tây Java,
ID
AuditResult_CAA_2022.pdf (2.7 MB) 06/08/2022 06/07/2028
Katwara, PT Kabupatan Gresik, Đông Java
ID
AuditResult_Katwara_2023.pdf (425.55 KB) 06/09/2022 06/08/2028
Sibalsa Indonesia Balsa, PT Kabupaten Probolinggo, Đông Java
ID
AuditResult_Sibalsa_2022.pdf (2.65 MB) 07/04/2022 07/03/2028
Master Kidz Indonesia, PT Kendal
ID
AuditResult_MKI_2023.pdf (523.12 KB) 07/29/2022 07/28/2028
Nội thất &; Thủ công Quốc tế, PT Jepara, Trung Java,
ID
AuditResult_FNC_2023.pdf (437.59 KB) 08/16/2022 08/15/2028
Mandae Indonesia, PT Semarang, Trung Java,
ID
AuditResult_Mandae_2023.pdf (470.52 KB) 08/18/2022 08/17/2028
Rừng may mắn, PT Jepara, Trung Java,
ID
AuditResult_FortuneForest_2022_0.pdf (2.56 MB) 10/21/2022 10/20/2028
Kelompok Tunas Kendi Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang, Lampung
ID
AuditResult_KTKTB_2022_0.pdf (2.59 MB) 10/28/2022 10/27/2028
Dijawa Abadi, CV Semarang, Trung Java,
ID
AuditResult_DijawaAbadi_2022_0.pdf (2.55 MB) 12/17/2022 12/16/2028
Cá ngừ Kelompok Kendi Jambi Raya Kabupaten Tebo, Jambi
ID
AuditResult_KTKJR_2022.pdf (2.58 MB) 01/06/2023 01/05/2029
Tiga Ganesha Abadi, CV Kabupaten Bantul, Đặc khu Yogyakarta
ID
AuditResult_TGA_2022.pdf (2.53 MB) 01/20/2023 01/19/2029
Indotama Omicron Kahar, PT Purworejo, Trung Java
ID
AuditResult_Indotama_2023_2.pdf (2.74 MB) 03/23/2023 03/22/2029
Bentoel Distribusi Utama, PT Kabupaten Malang, Đông Java
ID
AuditResult_Bentoel_2023.pdf (411.7 KB) 07/28/2023 07/26/2029
Bao bì Lami Indonesia, PT Kota Đô đốc Jakarta Selatan, Jakarta
ID
AuditResult_LamiPackagingIndonesia_2023.pdf (402.6 KB) 08/28/2023 08/27/2029
Giỏ làm bằng tay, CV Kabupaten Cirebon, Tây Java
ID
AuditResult_HandMadeBaskets_2023.pdf (451.85 KB) 10/04/2023 10/03/2029
Apakabar, PT Jepara, Trung Java,
ID
AuditResult_Apakabar_2023_0.pdf (603.33 KB) 11/04/2023 11/03/2029
Hut Expert International, PT Jepara, Trung Java,
ID
AuditResult_HutExpertInternational_2023.pdf (485.96 KB) 11/09/2023 11/08/2029
Bogowonto Primalaras, PT Semarang
ID
AuditResult_Bogowonto_2023.pdf (663.63 KB) 12/03/2023 12/02/2029
Forestama Kayu Lestari, PT Ma pháp sư,
ID
AuditResult_ForestamaKayuLestari_2024.pdf (477.49 KB) 01/05/2024 01/04/2030
Nội thất Jago, PT ,
ID
AuditResult_JagoFurniture_2024.pdf (660.9 KB) 03/04/2024 03/03/2030
Khách hàng bị đình chỉ hoặc chấm dứt đối với SVLK
Tên khách hàng Vị trí Tệp chứng chỉ Ngày bắt đầu chứng chỉ Sắp xếp giảm dần Ngày kết thúc chứng chỉ Trạng thái chứng chỉ
Malam Seribu Bulan, CV

Jl Bayan 1 Số 114 Mustika Jaya, Mustika Jaya
Kota Bekasi
17158
Indonesia

Pengumuman Publik_Pencabutan_MalamSeribuBulan_2024.pdf (135.65 KB) Chấm dứt
Bột giấy OKI, PT

alan Raya Riding-Air Sugihan KM 62, Desa Bukit Batu, Kec. Không khí Sugihan
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Indonesia

AuditResult_OKI_2022.pdf (1.03 MB) 01/06/2017 01/05/2023 Rút ra