Mẫu đơn đăng ký dịch vụ CBAM


Thông tin công ty

Địa chỉ công ty

Thông tin liên hệ


Tổng quát


Thông tin hàng hóa

Những lĩnh vực nào được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu của bạn?
Những lĩnh vực nào được áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu của bạn?

Thông tin cơ sở vật chất