cánh đồng cỏ

Ghi âm hội thảo trên web: Quản lý mức độ tương tác SBTi của bạn: Từ việc đặt mục tiêu đến chứng minh tiến độ

Xem cuộc thảo luận kéo dài 45 phút của chúng tôi về các con đường khác nhau để thiết lập các mục tiêu dựa trên khoa học và thảo luận về lý do tại sao tổ chức của bạn có thể được yêu cầu đặt mục tiêu dựa trên khoa học và cách quản lý kỳ vọng trong những năm giữa cam kết, thiết lập và đạt được mục tiêu.
Đăng ký

Hãy liên lạc với SCS ngay hôm nay!

Đăng ký