Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc

Tận dụng chiến lược bền vững của bạn để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc phù hợp với toàn cầu

Tại sao SDGs lại quan trọng đối với doanh nghiệp

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc

Tại SCS, chúng tôi tin rằng mọi doanh nghiệp đều có sức mạnh để tạo ra một tương lai bền vững và thịnh vượng.

Bằng cách tích hợp các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) vào các chiến lược và hoạt động cốt lõi của bạn, bạn không chỉ đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn mà còn đạt được lợi thế cạnh tranh trong một thị trường toàn cầu ngày càng cạnh tranh và có ý thức về khí hậu.

Không nghèo đói

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững đã được các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 2015 với kế hoạch 15 năm để đạt được 17 mục tiêu vào năm 2030. Tích hợp SDGs vào báo cáo bền vững rộng hơn là một cách mạnh mẽ để các công ty thể hiện cam kết của họ đối với tính bền vững và đóng góp của họ cho sự phát triển bền vững toàn cầu. Báo cáo bền vững cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về hiệu suất kinh tế, môi trường, xã hội và quản trị (ESG) của công ty và việc kết hợp SDGs vào báo cáo này sẽ bổ sung thêm một lớp mục đích và tác động. Bằng cách kết hợp SDGs vào một chương trình toàn diện, các công ty có thể hưởng lợi từ:

 • Liên kết chiến lược: Liên kết các mục tiêu bền vững của bạn với SDGs cung cấp một khuôn khổ rõ ràng cho sự liên kết chiến lược với các ưu tiên toàn cầu. Điều này giúp công ty của bạn tập trung vào các lĩnh vực mà nó có thể có tác động đáng kể nhất.
 • Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình: Cho các bên liên quan thấy rằng bạn đang tích cực đo lường và báo cáo về hiệu suất bền vững và đóng góp của bạn cho các mục tiêu toàn cầu truyền đạt rõ ràng cam kết của bạn về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
 • Bình đẳng giới
 • Cải thiện quan hệ các bên liên quan: Bao gồm SDGs trong mục tiêu kinh doanh và báo cáo của bạn củng cố mối quan hệ của bạn với các bên liên quan, bao gồm các nhà đầu tư và khách hàng, những người ngày càng mong đợi các công ty đóng góp tích cực cho xã hội và môi trường.
 • Lợi thế cạnh tranh: Thể hiện cam kết của bạn đối với SDGs có thể mang lại cho công ty của bạn một lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Nhiều công ty dẫn đầu về tính bền vững và đổi mới đã theo dõi tiến độ chống lại SDGs trong nhiều năm. 
 • Hình ảnh thương hiệu tích cực: Tích hợp SDGs vào báo cáo bền vững của bạn nâng cao hình ảnh thương hiệu của bạn như một công ty có trách nhiệm và có tư duy tiến bộ. Điều này thể hiện sự cống hiến của bạn để trở thành một tổ chức có ý thức xã hội và môi trường.
 • Tạo ra giá trị lâu dài: Đầu tư vào các hoạt động bền vững và đóng góp vào SDGs có thể dẫn đến việc tạo ra giá trị lâu dài. Các công ty bền vững thường được trang bị tốt hơn để điều hướng rủi ro, thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi và thu hút nhân tài hàng đầu.

Các bước để tích hợp các Mục tiêu Phát triển Bền vững vào Hành trình Bền vững của bạn

 1. Xác định các SDG có liên quan: Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn xác định SDG nào trong số 17 SDG phù hợp nhất với hoạt động kinh doanh, ngành, mục tiêu hiện tại và tương lai của bạn và những mục tiêu liên quan đến các cơ hội tác động.
 2. Năng lượng sạch và giá cả phải chăng
 3. Thực hiện liên kết chiến lược bền vững: Bằng cách điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh của bạn với các mục tiêu toàn cầu này, bạn có thể đảm bảo rằng các sáng kiến cấp công ty mở rộng tác động vượt ra ngoài dấu chân kinh doanh của bạn và đóng góp tích cực cho một thế giới bền vững hơn. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với công ty của bạn để hiểu các mục tiêu, giá trị và thách thức cụ thể của bạn và để thiết lập các mục tiêu phù hợp với SDG rõ ràng và có thể đo lường được, bằng cách tích hợp công ty của bạn với 169 mục tiêu SDG đã thiết lập. SCS hỗ trợ việc ra quyết định tham gia Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc, sáng kiến doanh nghiệp của Liên Hợp Quốc nhằm hỗ trợ hội nhập doanh nghiệp của SDGs.
 4. Hỗ trợ tích hợp dữ liệu các chỉ số hiệu suất: Chúng tôi làm việc với nhóm của bạn để xác định các số liệu chính và chỉ số hiệu suất sẽ khả thi để quản lý trong các hệ thống hiện tại của bạn. Dữ liệu này phải phù hợp với khung báo cáo của bạn và phải chính xác, đáng tin cậy và cập nhật.
 5. Tích hợp SDGs vào Khung Báo cáo: Chúng tôi làm việc với nhóm của bạn để đưa các SDG đã chọn và các mục tiêu, số liệu và chỉ số liên quan vào các khuôn khổ báo cáo bền vững hiện có của bạn. Điều này có thể bao gồm Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI), Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Bền vững (SASB) hoặc Hướng dẫn của Hội đồng Báo cáo Tích hợp Quốc tế (IIRC), trong số những hướng dẫn khác. Đảm bảo rằng SDGs là một phần không thể thiếu trong cấu trúc báo cáo và tường thuật của bạn.
 6. Hành động vì khí hậu
 7. Quản lý quy trình xuất bản Báo cáo Bền vững: Chúng tôi có thể đưa nhóm của bạn từ khi bắt đầu quá trình này thông qua việc hỗ trợ xuất bản báo cáo bền vững hàng năm của bạn với báo cáo phù hợp với SDG. Dịch vụ báo cáo bền vững một cửa của chúng tôi có thể bao gồm hỗ trợ thiết kế và bố trí sáng tạo. Chúng tôi cũng hỗ trợ báo cáo cho Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc cho các công ty tham gia. Bằng cách đó, nhóm của bạn có thể tập trung vào tác động tích cực của nó đối với cộng đồng và môi trường. 

Phương pháp tiếp cận dịch vụ tư vấn của chúng tôi

Tại SCS, chúng tôi đam mê tạo ra một thế giới bền vững, nơi các doanh nghiệp phát triển mạnh đồng thời tạo ra tác động tích cực đến xã hội và môi trường. Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ và hướng dẫn các công ty trên hành trình hướng tới việc đạt được các mục tiêu bền vững riêng biệt cũng như điều chỉnh các thành tựu của họ theo các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs).

Quan hệ đối tác vì các mục tiêu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn bền vững toàn diện và phù hợp, trao quyền cho các doanh nghiệp lập kế hoạch và thực hiện các thực hành bền vững, tích hợp SDGs vào các chiến lược cốt lõi và nỗ lực báo cáo của họ, đồng thời tối đa hóa tác động tích cực của chúng. 

Thành công tư vấn của chúng tôi được đánh dấu bằng cách tiếp cận của chúng tôi. 

Kinh nghiệm và chuyên môn. Đội ngũ tận tâm của chúng tôi bao gồm các chuyên gia bền vững giàu kinh nghiệm với sự hiểu biết sâu sắc về SDGs và thực tiễn tốt nhất trong các ngành khác nhau. 

Giải pháp tùy chỉnh. Chúng tôi nhận ra rằng mỗi doanh nghiệp là duy nhất và không có cách tiếp cận nào phù hợp với tất cả để phát triển bền vững. Dịch vụ tư vấn của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu cụ thể của bạn, đảm bảo kết quả hiệu quả và phù hợp.

Phương pháp tiếp cận theo định hướng kết quả. Chúng tôi cam kết mang lại kết quả hữu hình cho doanh nghiệp của bạn. Trọng tâm của chúng tôi là tạo ra tác động tích cực đến cả lợi nhuận của bạn và thế giới, mang lại kết quả có ý nghĩa cộng hưởng với các bên liên quan.

Quan điểm toàn cầu, hành động địa phương. SDGs là một khuôn khổ toàn cầu, nhưng việc thực hiện chúng đòi hỏi hành động của địa phương. Chúng tôi có quan điểm toàn cầu và điều chỉnh nó cho phù hợp với bối cảnh địa phương của bạn, đảm bảo phù hợp nhất cho doanh nghiệp và cộng đồng của bạn.

Xây dựng quan hệ đối tác lâu dài. Tính bền vững là một hành trình liên tục và chúng tôi cam kết hỗ trợ công ty của bạn từng bước. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài, thúc đẩy cải tiến liên tục và thay đổi tích cực.

Hãy liên lạc với SCS ngay hôm nay!

Đăng ký