BRCGS Vấn đề 9 - Chuyển đổi cho Kiểm toán viên

Trực tiếp do giảng viên hướng dẫn: Early Bird $770, Regular $795

Giảm giá có sẵn để đăng ký chim sớm &nhóm.
Thông tin chi tiết trên trang đăng ký.

  • Chuyển đổi BRCGS cho Đào tạo Kiểm toán viên - Hội thảo trên web Tháng Chín 2023 - Webinarhttps://learn-scs.docebosaas.com/scs/learn/course/external/view/classroom/95/brcgs-conversion-for-auditorsEnglish172468:30am-5:00pm PDT0