Thực phẩm BRCGS - Trang web

Trực tiếp do giảng viên hướng dẫn: Early Bird $770, Regular $795

Giảm giá có sẵn để đăng ký chim sớm &nhóm.
Thông tin chi tiết trên trang đăng ký.

BRCGS Issue 9 Các khóa đào tạo về trang web sẽ được giảng dạy bắt đầu từ tháng 2022 năm XNUMX.