Sức

Đáp ứng thách thức trang sức thông qua đào tạo đánh giá chuyên gia từ SCS.

Dịch vụ của chúng tôi

Managing the ethical, social, and environmental risks associated with metals, mines and jewelry helps to distinguish products in the marketplace and protect the reputation of manufacturers and retailers. SCS offers an array of environmental and social performance-based, third-party certifications to enable manufacturers to meet required protocols and transition to a circular economy.

MỚI! – Đóng gói kiểm toán đồ trang sức của bạn với Kiểm toán xã hội SMETA. Tìm hiểu thêm tại đây.

All Jewelry Services

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Chứng nhận

Xác nhận

Xác minh