Thiết lập tiêu chuẩn: Podcast
Nghe cách các công ty trong ngành đang sử dụng kiểm toán xã hội SMETA để chứng minh sự dẫn đầu của ngành trong chuỗi cung ứng của họ.